Vision

Vores mål er at løfte arbejdsglæden hos jer medarbejdere, og livskvaliteten for de borgere, som hver dag har brug for jeres hjælp og omsorg.

De nære menneskelige værdier er essentielle for Danjournal. At bidrage til at højne udsatte borgeres livskvalitet er vigtigt for os. Vi ønsker derfor at henvende os til jer, som sætter det at udføre et stykke arbejde til gavn for et andet menneske aller højst.

Mission

Vi bestræber os på at være det bedste og venligste Danjournal system i Danmark. Nogen siger vi nærmer os ;)

I Danjournal fører opholdssteder, væresteder, krisecentre mm. deres journaler

Danjournal platformen imødekommer et voksende behov for bedre værktøjer til dokumentation, kommunikation og planlægning mellem medarbejdere, der tager sig af andre borgere.


Sådan foregår det

Alt brug af Danjournalsystemet foregår på www.danjournal.dk. Danjournal skal derfor ikke installeres på jeres computere.

Internetadgang er alt der skal til for at kunne bruge Danjournalsystemet. På den måde er den enkelte medarbejder altid velinformeret, og har ligeledes altid mulighed for at formidle viden til sine kolleger.

Moduler og funktionalitet

Alle Danjournal's moduler og funktioner er skabt på baggrund af konkrete ønsker og behov fra flere hundrede aktive brugere.

Danjournal platformen udvikles hele tiden. Dels for at udvikle nye funktionaliteter og dels for at forbedre eksisterende.

Læs mere om moduler hér

Login og sikkerhed

Det er som udgangspunkt muligt at logge på Danjournalsystemet fra alle computere med internetadgang. I kan også vælge at øge sikkerheden, sådan at I selv bestemmer fra hvilke adresser man kan logge på.

Al datatrafik krypteres. Det betyder at forbrydere ikke kan ”lytte med på linjen" når I gemmer jeres data i Danjournal. Med andre ord bliver alle informationer, der rejser mellem jeres computere og vores servere, krypteret.

Danjournal opfylder alle krav i.h.t. personoplysningsloven.

Platform og Drift

Da Danjournal indeholder personfølsomme oplysninger, stiller vi store drifts- og sikkerhedskrav til vores hostingpartner. Danjournalsystemet er derfor udviklet på en solid Microsoft platform, og drives fra et højt beskyttet og isoleret servermiljø.

Backup af data foretages dagligt til et sikkert eksternt datalager. Det betyder at jeres data er i sikkerhed, også selv om at hostingcenteret skulle brænde.

Bæredygtig udvikling af Danjournal

Vi udvikler kun funktioner der efterspørges. Herved opnår vi enkle brugerflader uden "støj".

Vi begynder og afslutter udvikling af nye moduler i samarbejde med jer brugere. På den måde sikrer vi at kvaliteten er i overensstemmelse med de indledende ønsker og krav.

Jeres ønsker bliver hurtigt til virkelighed. Danjournal opdateres minimum en gang om måneden.